Kredi sağlama süreçlerinin istenmeyen ancak zorunlu olarak yönetilmesi gereken bir parçası da ödenmemiş kredilerle ilgili yürütülmesi gereken yasal takip işlemleridir.

Geliştirdiğimiz yasal takip sistemi ile, finans dünyasının bu sürecin yönetilmesine yardımcı oluyoruz. Yasal Takip sistemi SET’in uçtan uca çözümleriyle bütünleşik olarak çalışabildiği gibi sektördeki diğer uygulamalar ile de servis tabanlı yapısı sayesinde kolaylıkla entegre olabiliyor. 

Finansman, Leasing, Faktoring, Perakende Sektörü, Telekom ve Operasyonel Kiralama kurumları başta olmak üzere, lehte ve aleyhte açılan tüm icra ve dava dosyalarının yasal takip süreçlerini, kurumun kadrolu avukatları ve sözleşmeli hukuk bürolarını etkin bir şekilde yöneterek ele alıyoruz.

Yasal Takip Sistemi ile yönetebileceğiniz süreçler:

 • İcra Dairelerinde Takip Açılışları, 
 • Tebligat Basımı,
 • Avans/Masraf Yönetimi, 
 • Tahsilat Yönetimi, 
 • Resmi Kurum Sorguları,
 • Ödeme Planlama, 
 • İhtiyati Haciz, 
 • Teminat Mektubu Talepleri,  • Takip Talep Dokümanları, 
 • Haciz Süreçleri, 
 • Satış Süreçleri,
 • Büro ve Avukat Performans Takibi,
 • Kısa Mesaj (SMS) ve E-Posta ile Anlık Bilgilendirme Tanımları,
 • Gelen Evrak Takibi,
 • Birimler Arası İş Akışı İçin İş Emri Yapısı,
 • Tanımsal Çoklu veya Sıralı Onay Yapısı,
 • Tanımsal Matbuu Yönetimi.