Finansman Şirketleri için geliştirdiğimiz teknoloji ürünleri ile başvuru, kredi değerlendirme, tahsis, kredi operasyon, tahsilat, muhasebe, yasal raporlama, ERP, kredi sonrası destek hizmetleri, yasal takip gibi finans şirketlerine yönelik uçtan uca çözümler üretiyoruz.

2011 yılından beri çok sayıda finans şirketinin kuruluş ve faaliyet izni süreçlerinde Set Yazılım desteği ve çözümleriyle hareket etti. Yeni bir finans şirketi kurulumu sırasında Set Yazılım’dan danışmanlık hizmeti alarak uzmanlık ve tecrübelerimizden faydalanabilirsiniz.

Yeni finans şirketi kurulumu için sağladığımız destekler:

  • Finans şirketi organizasyon yapılanması
  • Finansman hesap planı oluşturulması
  • Boyutlu muhasebe altyapısının kurulması
  • Finansman operasyonu yasal uyum hazırlığı
  • Teknolojik altyapı yasal uyum hazırlığı
  • Yasal raporlama altyapısı oluşturması
  • Faaliyet izni süreci dokümantasyonu hazırlanması
  • Denetim dokümantasyonu hazırlanması
  • Faaliyet izni sunum desteği