SET, uzunca yıllardır sunduğu muhasebe ve finans uygulamalarında yerel mevzuatın gereksinimleri ile birlikte uluslararası ihtiyaçları bir arada ve aynı anda karşılıyor.

Muhasebe altyapısında yerel mevzuatın Vergi Usul Kanununa (VUK)  göre düzenlemeleri tamamı ile karşılanırken aynı anda IFRS (UFRS) veya US-GAAP bazında işlem yapılması mümkün. Muhasebe sisteminde iki ayrı defteri aynı anda yönetmenizi sağlayan bu Çift Defter / “Dual Booking” özelliği ile küresel işbirlikleri ve finansmanı için gerek duyduğunuz raporlama ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilirsiniz.

Muhasebe altyapısında;

  • İkinci bir hesap planı oluşturabilir ve bu hesap planını yerel (VUK) hesap planı ile eşleştirebilirsiniz.
  • Fiş bazında bir kaydın farklı defterlere kaydını sağlayabilirsiniz. Böylelikle düzeltme ve sınıflandırma kayıtlarını oluşturabilirsiniz.
  • Farklı defterlerin farklı para birimleri ile işletilmesini sağlayıp, bu defterlerin her birine karşıt para birimine kıyasla kur farkı gelir/gider kayıtlarının otomatik işlemesini sağlayabilirsiniz.
  • Raporlarınızı seçeceğiniz defter ve para birimi ile oluşturabilirsiniz.
  • Temel muhasebe ile diğer muhasebe  bağlantılı modüllerimizde de (Sabit Kıymetler gibi) çift defter özelliği ile işlem yapabilirsiniz.