Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Findeks adını vererek finans sektörü dışındaki paydaşlara açtığı izinli veriler ve kredi notlaması ile kurumların finansal risk değerlendirmesine yardımcı oluyor. 

Biz de KKB tarafından reel sektöre sunulan Findeks çözümünün otomasyonunu sağlayarak ve müşterilerinizin/iş ortaklarınızın/bayilerinizin/distübütörlerinizin/tedarikçilerinizin ve ortaklarının finans sistemindeki kredi ödeme alışkanlıkları hakkında bilgi edinmenizi sağlıyor, kurumsal risk yönetiminize yardımcı oluyoruz. 

Risk yönetiminin giderek daha önem kazandığı günümüzde risklilik durumunu doğru ve güvenli bir şekilde belirleyerek rakiplerinizin bir adım önüne geçebilirsiniz. 

Ölçeklendirme ve değerlendirme süreçlerinde baz alınacak tüm verileri KKB üzerinden en güncel ve hızlı şekilde alarak karar süreçlerinde sizleri destekliyoruz.

 • Bireysel ve Tüzel Sorgu,
 • Tekil Sorgu,
 • Çoklu Sorgu,
 • Zamanlanmış görevler ile periodik sorgu yönetimi,
 • Sorgu ekranı ile interaktif kullanım noktasında sorgulama,
 • Mesaj ile pin doğrulama.

Findeks otomasyonu ile aşağıdaki içeriklere tek bir sorgu ile ulaşabilirsiniz. 

 • Bireysel sorgulamalar

 • Findeks kredi notu, 
 • Toplam limiti,
 • Toplam riski,
 • Bildirimde bulunun finans kuruluşu sayısı,
 • Gecikmedeki toplam hesap sayısı,
 • Takip bildiriminde bulunan finansman kurum sayısı,
 • Toplam kredili hesap sayısı,
 • Mevcut en uzun gecikme süresi,
 • En kötü ödeme durumu, 
 • Geciktirdiği bakiye toplamı,
 • Toplam takibe alınmış kredi sayısı,
 • Takibi devam eden kredi sayısı,
 • Toplam takip bakiyesi,
 • En eski takibe alınma tarihi,
 • Son kredi kullandırım tarihi.
job-g1e607df89_1920

Tüzel Sorgulamalar

 • Bildirimde bulunan kuruluş sayısı,
 • Güncel Kredi bakiye toplamı,
 • İlk kredi kullandırım tarihi,
 • Son kredi kullandırım tarihi,
 • Gecikmedeki hesap sayısı,
 • Gecikmiş bakiye toplamı,
 • Takip Hesap Bilinen Finansal kurum sayısı,
 • En yakın takip tarihi,
 • En eski takip tarihi,
 • En güncel limit tahsis tarihi,
 • Toplam nakdi limit,
 • Toplam gayri nakdi limit,
 • Toplam diğer limit,
 • Toplam limit,
 • Takip tarih risk toplamı,
 • Toplam nakdi risk,
 • Toplam gayri nakdi risk,
 • Toplam diğer risk.

Leasing Kayıtları ve Faktoring Kayıtları

 • Bildirim Dönemi,
 • Kredi limiti,
 • 1-12 Ay vadeli kayıt sayısı,
 • 12-24 ay vadeli kayıt sayısı,
 • 24 ay vadeli,
 • Faiz reeskont,
 • Faiz tahakkuku,
 • Çalıştığı kuruluş sayısı,
 • Takip bildirim dönemi,
 • Takip kredi limiti,
 • Takip 1-12 ay vadeli kredi sayısı,
 • Takip 12-24 ay vadeli kredi sayısı,
 • Takip 24 ay vadeli kredi sayısı,
 • Takip Faiz Reeskontu,
 • Takip Faiz Tahakkuku,
 • Takip Çal. Kur. Sayısı.