I. Biz Kimiz?

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 5026-8 sicil numarasıyla kayıtlı, Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cad. No: 3a/19-20-21 Ataşehir/İstanbul adresi merkezli Set Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca bir veri sorumlusudur.

 

II. Neden Bu Metni Okuyorsunuz?

Bu aydınlatma metninin amacı, https://www.setyazilim.com.tr (“Website”) alan adlı internet sitesinde yer alan Website iletişim formu vasıtasıyla işlenen kişisel veriler hakkında ilgili kişilerin bilgilendirilmesidir.

 

 III. Hangi Verileri, Hangi Amaçla, Hangi Vasıta ile, Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyor ve Kimlere Aktarıyoruz?

 

Yukarıda sizinle paylaşmış olduğumuz bilgilere ilişkin olarak her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Talebinizin 30 gün içerisinde ve ek bir işlem gerektirmediği halde ücretsiz olarak sonuçlandırılacağını bilmenizi isteriz. Sizler, bu metni okuyan kişiler olarak bize; aşağıdaki adreslerden her zaman ulaşabilirsiniz:

Ø  Telefon Numarası: +90 216 575 70 00

Ø  E-posta: info@setsoftware.com

 

IV. Veri İşleme Faaliyetlerimiz ile İlgili Olarak Haklarınız Nelerdir?

a.      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f.        Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g.      (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h.      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i.        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.