Sigorta Risk Değerlendirme (Risk Metrik) Uygulaması

Risk Metrik uygulamasını, sigorta kurumlarınca taşınmazlara yönelik poliçe hazırlama ve değerlendirmesi sürecinde taşınmaz malların mevcut riskinin belirlenmesi amacıyla kullanabilirsiniz.

Uygulama acentelerden genel merkeze kadar tüm sigortalanacak işletmelerin sahip olduğu gayrimenkul, emlak gibi taşınmazların risk değerini nicel ve nitel olarak hesaplayabilir. 

  • Risk Metrik ürünü, kuruma özel poliçe konusu taşınmazın riskini belirlemek ve değerlendirmek için tanımsal soru formu oluşturulmasına imkan sağlar.
  • Sektörel bazda ek formlar oluşturabilir, sorular ve cevaplar tanımlanabilir, olası cevap alternatiflerine ve cevap kombinasyonlarına göre puan belirlenebilir.
  • Segment bazlı, Tutarsal ve/veya sektörel olarak homojen değerlendirme sınıfları oluşturulabilir. Bu sınıflar içerisinde farklı soruların önem dereceleri ayarlanabilir. 
  • Çözüm, Risk Mühendis ve uzmanlarının sahada giriş yapabilmesine imkan tanır.
  • Sahada ya da merkezde doldurulan ana ve alt formlardan hareketle sektörel olarak taşınmazın faaliyet risk değerini hesaplar.
  • Formlardaki soruların cevaplarına ve cevap kombinasyonlarına göre tanımlanmış istatistiksel yöntemlerle riski belirler. Skor ve skala tanımlarına göre nitel ve nicel riski gösterir. 
  • Risk teftiş ana ve alt formları versiyon bazında saklar.
  • İhtiyaç duyulan kritik noktalarda periyodik ve anlık SMS ve E-mail bildirimlerini yönetir.
  • Mobil kullanım eklentisi ile sahada kullanımı mümkün kılar.
  • Hiyerarşik tanımsal onay süreçleri ile sürecin onay akışlarını yönetir.