beyaz logo uzun

CEO'nun Mesajı

Dünyamız hızla değişiyor ve bu değişim insanlık tarihinin hiçbir döneminde bu denli sert ve hızlı gerçekleşmedi. Salgın hastalıklar, küresel ısınma, ekonomik türbülanslar, ısınan dünya siyaseti, yetişmiş insan gücüne erişim zorlukları bir tarafta yer alırken, diğer tarafta ise baş döndürücü hızla gelişen teknoloji ve dijital dönüşümün hayatlarımıza eklediği yeniliklere adaptasyonun zorlukları yer alıyor. 

Ekonomimizi ve şirketlerimizi bu zorluklar altında yönetmek ise bu dönüşüme ayak uydurmamızı kaçınılmaz kılıyor.

SET, bu dönüşüme ayak uydurmak amacı ile işletmelerin yalnızca çalışmaya devam etmelerine değil gerçek bir dönüşümle bu yeni dünyada yer alabilmelerine yardımcı olmak için hem kendini sürekli dönüştürüyor hem de ürün ve hizmetlerini bu çerçevede yeniliyor.

Sürdürülebilir bir yaşam için gezegenimize, içindeki tüm canlılara ve birbirimize karşı sorumluluklarımız olduğunun da farkındayız. Eşitsizliklerin olmadığı, sıfır atık, sıfır emisyon ile bir yeşil dönüşümü de destekliyoruz. Bu açıdan sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı fark yaratan bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.

Çalışan memnuniyetini sürekli üst düzeyde tutmak istiyoruz. Hızlı büyüme ve çalışanlarımızla birlikte kalkınma stratejilerimizi sürekli yeniliyoruz. Cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığın karşısında yer alan bir çalışma ortamı sunuyoruz. Sürdürülebilir bir büyümenin ancak çalışanlarımızla birlikte ulaşabileceğimiz bir hedef olduğunun farkındayız. 

Müşterilerimize sürekli odaklanıyor, ürün ve hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Müşterilerimizin dönüşüm yol haritalarını beraberce kurguluyor, uzmanlık alanlarımızda dikkat çekici uçtan uca bir değer önerisi ile fark yaratmalarına yardımcı oluyoruz.

Tüm bunların sonucu olarak finansal olmayan gelirlerimizdeki güçlü artışı, yeni ürün ve hizmetler üretmenin yanı sıra mevcut ürün ve hizmetlerimizin dönüşümünde kullanarak şirket ve marka değerimizi sürekli büyütüyoruz.

Dünyamızın daha iyi ve sürdürülebilir bir çalışma hayatı sunması için çalışmaya devam edeceğiz.

Ahmet Hamdi Akşit

Yurtiçi ve yurtdışındaki birçok kurum ile yazılım projeleri geliştiriyor, iş çözümleri implemente ediyoruz.