FAKTORİNG NEDİR?

Faktoring, mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakların temlik yoluyla bir faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktoring kuruluşu tarafından yönetilmesidir. Faktoring; Finansman, Garanti ve Tahsilat hizmetleri olarak temelde üç ayrı hizmeti bir arada sunmaktadır.

 • Temel Faktoring Uygulaması

 • Karar Ağacı ve Skorlama

 • Entegrasyonlar

Modüllerin birbiriyle konuşabildiği veya bağımsız kullanılabildiği, kullanıcı dostu tasarımları olan ürünümüz ile kurum içi verimliliğinizi arttırabilirsiniz.

Ürünümüzün önemli özelliklerinden biri olan modüler yapısı sayesinde, ihtiyacınıza yönelik ürün kompozisyonları ortaya çıkarabilme esnekliğimizi değerlendirebilirsiniz.

 Temel Faktoring Uygulaması aşağıdaki modülleri kapsamaktadır :

 • İlişkili Taraf Yönetimi
 • Satış & Pazarlama & Kampanyalar
 • Başvuru ve Kredi Tahsis
 • Limit Risk Yönetimi
 • Teminat ve Temlik Yönetimi
 • Sözleşme Yönetimi
 • Çek & Senet & Tahsil Aracı Yönetimi
 • İstihbarat Süreçleri
 • Refaktoring Süreçleri
 • Gecikmiş Alacaklar Yönetimi
 • Fon ve Fiyatlama & Masraf & Komisyon Yönetimi
 • Dashboard
 • Operasyonel ve Yasal Raporlar
 • Doküman Yönetimi
 • Entegrasyon Kütüphanesi
 • Karar Ağacı ve Skorlama
 • Yurtdışı Faktoring
faktoring

Şirketiniz içerisindeki bilgi birikimini ve kurallarınızı, ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirleyeceğiniz puanlama ve skorlama modellerinizi oluşturarak sistem üzerine aktarabilmenizi, süreçlerinizi bu karar ağaçları ile çok daha hızlı ve etkin yönetebilmenizi sağlayan bir yapı oluşturabilirsiniz.

Karar ağacı modülü ile faktoring işlemlerine konu tarafları değerlendirme aşamasında, kendinize özgü değerlendirme modellerini  kolayca oluşturabilirsiniz.

Skorlama modülü ile  faktoringe konu varlıkların sistemdeki nicel ve nitel verileri göz önünde bulundurularak otomatik skor ve derece hesaplamalarını yapabilirsiniz.

Karar Ağacı ve Skorlama Modül Kapsamı; 

 • Parametrik Veri Seti Tanımları
 • Parametrik Kural Kod Tanımları
 • Politika Kuralları
 • Skorlama Aracı 
 • Matris Segmentasyon Çalışması
 • Riskli Ürün Tanımları
 • Anket Tanımı
 • Faktoringe Konu Varlıkların Otomatik Skorlanması
karar

Hızlı ve esnek entegre olabilen platform özelliğimiz ile sadece resmi kurumlarla değil, aynı zamanda özel entegratör firmalar ile, bankalarla veya kullanılan diğer sistemlerle kolaylıkla entegrasyon sağlayabilirsiniz.

Dış kurum entegrasyonlarımız :

 • Mersis
 • Gib
 • Risk Merkezi
 • KKB
 • MFKS
 • E-Fatura
 • E-Arşiv
 • E-Defter
 • TCMB
 • Exim
 • TSG
 • EDI
 • SMS/Mail Entegrasyonları
 • Banka Entegrasyonları
entegrasyonlar

RAPORLAR

Faktoring süreçlerine ilişkin anlık veya geçmişe yönelik ihtiyaç duyulan veriye operasyonel raporlar altında erişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda uygulamanın esnek entegrasyon yapısı sayesinde, farklı raporlama araçlarının da beslenmesini gerçekleştirebilirsiniz.

 Finansal Kurumlar ve Masak mevzuatına tam uyumlu şekilde yasal raporlamaların otomatik bildiriminin yapılmasını ve yönetilmesini sağlayabilirsiniz.

 Raporların yanı sıra erken uyarı sistemleri ile birlikte, sistemde tanımlanan kurallar doğrultusunda anlık bilgilendirmeler yapabilirsiniz. 

YURTDIŞI FAKTORİNG

İhracat Faktoring ürünü ile İhracatçıların güvenilir istihbarat bilgileri sayesinde alıcının mali gücü ve piyasadaki kredibilitesi hakkında güncel bilgiye sahip olabilir; İthalat Ürünü ile yurt dışı tedarikçilerin Türkiye’den ödeme garantisi istemesi durumunda garantör olmasına aracılık eden Faktoring şirketlerine en yeni teknoloji ile Yurt Dışı Faktoring Operasyonu, Muhabir Şirketler Yönetimi, EDI Entegrasyonu, Yurtdışı Faktoring Operasyonları Bildirimleri, GRIF Uyumluk Kontrolleri hizmetlerini alabilirsiniz.