SET, ERP sistemi içerisinde yer alan Sabit Kıymet Yönetim modülü ile sizlere sabit kıymetlerinizi takip edip yönetebileceğiniz bir altyapı öneriyor. 

Bu altyapı ile tüm sabit kıymetlerinizi tanımlayabilir, hareketlerini takip edebilir, amortisman hesaplamalarınızı yapabilir ve muhasebe hareketlerini otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

Aynı altyapı içerisinde yerel mevzuat (VUK) ve küresel ihtiyaçlar (IFRS/US GAAP gibi) için farklı faydalı ömürler tanımlayarak amortisman defterlerini ayrı takip edebilirsiniz.

Sabit Kıymet sistemimiz içerisinde yapabileceğiniz temel işlemler;

  • Alış Faturası Girişi
  • Sabit Kıymet Kartı Oluşturma
  • Sabit Kıymet Satışı
  • Sabit Kıymet Hurda, Bağış, Kayıp Çalıntı işlemleri
  • Sabit Kıymet Transfer İşlemleri
  • Sabit Kıymet Zimmet İşlemleri
  • Toplu Amortisman Hesaplama (VUK ve IFRS ‘e göre ayrı ayrı hesaplatabilirsiniz).
  • Amortisman Fişi Hesaplama (VUK ve IFRS ‘e göre ayrı ayrı fiş oluşturabilirsiniz).