Sistem ve Gereksinim Analizleri

SET Yazılım uzman kadrosunun, ihtiyaçlarınıza değer katan, analiz hizmetleri ile tanışın.

Doğru yönetilmiş bir analiz süreci, arzu edilen bir ürünün ortaya çıkışını en yüksek oranda etkiyen faktördür. Sistem ve Gereksinim Analiz çalışmaları, yazılım projelerinin başarıya ulaşabilmesi ve doğru ürünün ortaya çıkması için dikkatle ve verimli bir şekilde yönetilmesi gereken süreçlerdir.

  • Ortak çalışmalarla sistemin süreçleri incelenir. Kritik süreçler belirlenir ve önceliklendirilir.
  • Mevcut yapı içerisindeki gereksinimler ve hedefler ortaya çıkartılır.
  • Paydaşların ihtiyaçları ve hedefleri alınır. Kısa, orta ve uzun vadedeki beklentiler doğrultusunda süreçlerin gereksinimleri ve amaçları detaylandırılır. 
  • Çözüm için fonksiyonel ve güvenlik, stabilite, kalite vb. gibi fonksiyonel olmayan özellikler belirlenir. 
  • Benzer sektör veya farklı sektörlerdeki çözümlere dair önermelerde bulunur. Uzman deneyimi ile farklı sektörlerle yöntemsel kıyaslama (Benchmarking) imkanı sağlanır. 
  • Yazılım ihtiyaçlarına yönelik önerilen iş prosedürleri, akışlar, arayüzler, veri yapısı ve entegrasyonlar ile çözümün hedef yapı özellikleri ve içeriği oluşturulur. 
  • Hedef süreç için kavramsal ve teknik tasarım çalışmaları gerçekleştirilir.
  • Çıktılar hazırlanır, derlenir ve raporlanır.