İnsan kaynakları politikası, adil, şeffaf ve söz hakkı tanıyan, çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatları bulduğu, her bir çalışanın değer yaratarak geleceğe katkı sağladığı ve değer gördüğü,

Yüksek performanslı, gelişim odaklı, her alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergileyen, tek SET Yazılım ruhunu yansıtan bir şirket kültürü ve bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir işgücü oluşturmayı hedefler.

Hedef doğrultusunda en değerli yetenekleri cezbetmek, geliştirmek ve muhafaza etmek

3 ana başlıkta global insan kaynakları trendlerine uygun, adil, şeffaf ve birbiriyle entegre olmuş uygulamalar benimser ve geliştirir.

Yetenek Kazanım Süreci

Vizyon, misyon ve değerlerinden yola çıkarılarak, mevcut pozisyonlar...

Yetenek Yönetimi Süreci

Performans yönetim sisteminde her sene başında kurumsal ve fonksiyonel başarı...

Elde Tutma Süreci

Tüm çalışanları tarafından yaşatılan ve paylaşılan güçlü kurumdur.

ELDE TUTMA SÜRECİ

Kuruluşundan bu güne kadar tüm çalışanları tarafından yaşatılan ve paylaşılan güçlü kurum kültürü sayesinde çalışan

Bizimle Çalışmak İster misiniz?

Kuruluşundan bu güne kadar tüm çalışanları tarafından yaşatılan ve paylaşılan güçlü kurum kültürü sayesinde çalışan bağlılığının arttırılarak sürdürülebilir olması elde tutuma sürecimizin en önemli yapı taşlarından birisidir. Ücret ve yan hak paketlerinde dünya, ülke ve sektör trendleri takip edilmekte olup, buna uygun bir ücret politikası uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın katma değer yarattığı davranışlarının ve mesleki çabalarının takdir edilip ödüllendirildiği bir ödüllendirme sistemi kullanılmaktadır.

Çalışanlarımızın iş yaşam dengesinin korunduğu çalışma saatleri benimsenmiş olup, verimli çalışma desteklenmektedir. Açık olan kadrolar için iç aday değerlendirme süreci aktif olarak işletilmektedir. Çalışanların gelişmi amacıylada departmanlar arası rotasyon programıda uygulanmakdadır.

Yeni işe alımlarda ve görev değişikliklerinde işe uyum programı çerçevesinde yapılandırılmış bir işe uyum ve oryantasyon programı uygulanmaktadır.

Şirkette ayrımcılık yoktur ve bu güne kadar hiç bir çalışanımızdan bu konuda herhangi bir şikâyet olmamıştır.