Finansal Kiralama (Leasing) Çözümümüzün geliştirmeleri devam etmektedir. Geliştirdiğimiz çözümler ile Finansal Kiralama Şirketlerinin, “Finansal” ve “Operasyonel” kiralama süreçlerinin tamamının uçtan uca yönetilmesini hedefliyoruz. 

Çözümümüz, tüm yasal gereksinimlere ve regülasyonlara uyum sağlayarak  / şirket içi raporlarının tamamının yönetilmesine imkân veren, iş birimlerinin talepleri doğrultusunda gelişime açık, hızlı adaptasyonlarının sağlanabildiği bir altyapı sunacak. Özel mimarisi ile dış kurum (Mersis, KKB, Banka vb.) entegrasyon uyumluluğuna sahip ve parametrik yapısı sayesinde Leasing Şirketlerinin ihtiyaçların karşılanabildiği modern bir altyapı teklif ediyoruz. 

  • ÇÖZÜMÜMÜZ İLE YÖNETECEĞİMİZ SÜREÇLER

  1. CRM İlişkili olunan tarafların tamamının (satıcı, tedarikçi, müşteri, kefil vs.) ticari/şahsi bilgilerinin yönetilmesini amaçlıyoruz. 
  2. SATIŞ / PAZARLAMA Finansal / Operasyonel kiralama işlemlerinde müşterilerin talepleri doğrultusunda esnek ödeme planları ve talep süreçlerinin yönetilmesini amaçlıyoruz. 
  3. VARLIK YÖNETİMİ Finansal / Operasyonel kiralama sürecinde talep edilen ekipman/ların detaylı incelenmesi ve raporlanabilmesini amaçlıyoruz. 
  4. OPERASYON Satış sonrasında oluşan Finansal / Operasyonel kiralama işlemlerinin sözleşme, teminat, satın alma, maliyet, ödeme planı yönetiminin sade ve hızlı bir biçimde yönetilmesini amaçlıyoruz. 
  5. RİSK YÖNETİMİ Finansal / Operasyonel kiralama süreçlerinden kaynaklı gecikmiş alacak takibi ve yasal süreç takiplerinden kaynaklı alacakların yönetilmesini amaçlıyoruz. 
  6. RAPORLAMA BDDK, Merkez Bankası, Maliye, Finansal Kiralama Sektör Raporlarının sağlandığı, şirket iç işleyişi ile paralel MIS raporlarının üretilmesini sağlayacağız. 
  7. MUHASEBE Tüm faturalama, tahsilat ve muhasebe süreçlerinin yönetilmesi ile birlikte gelişmiş yapısı ile UFRS 16 dahil muhasebe süreçlerinin yönetilmesini amaçlıyoruz.
leasing