SET, 1993 yılından beri farklı sektörlere ERP uygulamaları geliştiriyor, 2008 yılından beri de Bankacılık ve Finans dünyası için özelleştirdiği ERP uygulamalarına öncelik veriyor.

Bankacılık ve Finans dünyasının kendine has ihtiyaçlarından biri de BDDK ve diğer yasal regülasyonlarla uyumlu ERP uygulamaları. Ana bankacılık uygulamalarının etrafındaki süreçleri, bu uygulamalar ile kolaylıkla entegre edebilen, güvenlik kriterlerini ve BDDK dış hizmet alım ilkelerini karşılayacak bir biçimde yönetebilen ERP sistemlerine sahip olunması bir zorunluluk. Bu sebeple Bankacılık ve Finans dünyasına, kendi özel ihtiyaçlarına tümüyle cevap veren, bir ERP sistemi öneriyoruz.

Bankacılık ERP Uygulaması Temel Süreçler

 • Avans Masraf Harcırah Yönetimi
 • Bütçe Yönetimi
 • Onay Süreçleri Takibi
 • Sözleşme Yönetimi
 • Yapılmakta Olan Yatırımlar
 • Fatura Süreçleri
 • Ödeme Süreçleri
 • Satın alma Süreçleri Yönetimi

Temel ERP Süreçleri

Avans Masraf Harcırah Yönetimi

Kullanıcılarınızın veya delegasyon verilmiş kişilerin adına avans, masraf ya da limitler dahilinde harcırah girişlerini yapabilir, belgeleri doküman yönetiminde saklayabilir, belge onaylarını sistem üzerinden alabilirsiniz.

 • Belge girişinin yapılmasından ödeme sürecinin tamamlanmasına kadar, son kullanıcıya Kısa Mesaj (SMS), e-Posta bildirimleri
 • Muhasebe ve ödeme süreçleri
 • Gelişmiş raporlama opsiyonları
 • Firma avans takibi
 • Avans / Masraf kapama süreçleri
 • Harcırah ekranları üzerinden seyehat edilecek bölgeye göre günlük limit tanımları
 • Masraf ve harcırah form çıktıları

Bütçe Yönetimi

Gider ya da yatırım bütçelerinizi sistem üzerinden takip edilp yönetebilirsiniz. 

 • Aylık ve yıllık bütçelerin sisteme elektronik olarak aktarılması ve takibi,
 • Talep, Teklif Karar, Sipariş, Masraf Giriş, Fatura Giriş ekranları arkasında otomatik ve tanımsal olarak bütçe rezervasyonu işlemleri,
 • Maliyet merkezlerine bütçe dağıtımı,
 • Bütçe revizyon işlemleri,
 • Bütçe limit kontrolleri .

Onay Süreçleri Takibi

Onay akışlarını belirlenen kriterlere göre yönetilebilir ve tüm iş süreçlerinizi tanımsal olarak bir onay mekanizması ile işletebilirsiniz.

 • Tanımsal altyapı ile sistem üzerindeki bütün ekranlar üzerinde, kod geliştirme ihtiyacı olmadan, onay süreçlerinin yönetilebilmesi,
 • Bütün ekranlar için uyarlanabilen ortak altyapı sayesinde tek ekran üzerinden onay, red, yönlendirme, geri gönderme, geri çekme işlemleri,
 • Periyodik ya da anlık mail, sms bildirimleri,
 • Gelişmiş raporlama opsiyonları,
 • Giriş ve onay delegasyonları,
 • Eskalasyon tanımları.

Sözleşme Yönetimi

Hizmet, bakım, kira sözleşmelerini tek bir sistem altında kolaylıkla takip edebilir ve yönetebilirsiniz. Sözleşmelerinizin Ödeme planlarının oluşturulduğu, fatura, tahakkuk işlemleri ve ödeme süreçlerinin takip edildiği bir altyapıya sahip olabilirsiniz.

 • Sözleşme altında hissedarların takibi,
 • Periyodik artışların sözleşme üzerinden yönetilmesi,
 • Ödeme planlarının hissedar ve artış oranlarına göre otomatik oluşturulması,
 • Sözleşmeye dair dokümanların doküman yönetimi üzerinde, sözleşme evrakı ile ilişkilendirilmesi ve saklanması,
 • Kira sözleşmeleri üzerinden IFRS hesaplamaları,
 • Toplu tahakkuk ve fatura girişleri.

Yapılmakta Olan Yatırımlar

Yapılan yatırım projelerinizi, satıcı bazında alt projelerinin tanımlandığı, satıcıların hak ediş bilgileri ile birlikte takip edebilirsiniz.

 • Hak edişler üzerinden fatura girişlerinin sağlanması,
 • Proje hedef ve gerçekleşen tutarlarının takibi,
 • Proje kapanış işlemleri ile aktifleştirme / giderleştirme işlemleri,
 • Sabit kıymet modülü ile entegrasyon.

Fatura Süreçleri

E-Fatura ya da basılı-matbu faturaların sisteme girişinin sağlandığı, muhasebe süreçlerinin takip edildiği altyapımız ile Fatura Süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

 • Kullanıcı dostu fatura giriş ekranı ile iş birimlerinin fatura onaylarının ya da fatura girişlerinin yönetilmesi,
 • Sözleşmeli, siparişli, siparişsiz fatura giriş seçenekleri,
 • Bütçe modülü entegrasyonu,
 • Maliyet dağıtım işlemleri,
 • Ödeme planı oluşturulması.

Ödeme Süreçleri

Fatura, avans, masraf, harcırah girişlerine istinaden ödeme işlemlerinizi takip edip yönetebilirsiniz. 

 • Dosya ve web servis entegrasyonları,
 • Vadesi geçmiş, gelecek ödemelerin takibi,
 • Satıcı ve satıcı banka hesaplarının yönetilmesi,
 • Gelişmiş ödeme kontrolleri.

Satın Alma ERP Süreçleri

Talep Yönetimi

Satın alma taleplerini son kullanıcıdan toplayıp, değerlendirip ilişkili tüm süreçleri kolaylıkla yönetebilirsiniz. 

 • Malzeme ve hizmet kalemlerinin bulunduğu ürün ağacı yapısı ile son kullanıcının ürün seçiminde kolaylık,
 • Ürün sistemde tanımlı değil ise, talebin serbest metin (free-text) olarak iletilmesi,
 • Seçilmiş olan ürünün özelliklerine göre otomatik iş birimi ve talep statüsü tayini,
 • Teklif toplama, satın alma siparişi, depo sevk emri ya da talep kapatma işlemlerinin ortak ekrandan yönetilmesi,
 • Yeni alım kararı verilirken depo bakiyelerinin görüntülenerek talebin işleme alınması,
 • Kısa Mesaj (SMS) ve e-Posta bildirimleri ile son kullanıcı bildirimleri,
 • Talep üzerinden parçalı işlem,
 • Eşik limitlerine göre talep üzerinden doğrudan sipariş seçenekleri.

Teklif Toplama Süreçleri

Satın alım kararı verilmiş olan talepler için teklif toplayabilir ve uygun tedarikçi seçiminin kolaylıkla yapabilirsiniz. 

 • Gelişmiş tedarikçi öneri sistemi,
 • Satıcı kartı olmayan tedarikçiler için tedarikçi kartı tanımı,
 • Teklif dokümanları için doküman yönetim sistemi,
 • Teklif girişi yapılan tedarikçiler için teklif revizyonları,
 • Satın alma birimi perfomans takibi,
 • Teklifler arasından tedarikçi seçim ve karar süreçleri,
 • Tedarikçi yetkinlik kontrolleri,
 • Karar verilen teklif üzerinden bütçe kontrolleri.

Sipariş Yönetimi

Termin süresi, fiyat teklifi gibi parametreler göz önünde bulundurularak en uygun satıcıya sipariş girişinin yapabilir ve sipariş durumunu takip edebilirsiniz.

 • Oluşturulan karar, sözleşme ya da talep üzerinden doğrudan sipariş oluşturma süreçleri,
 • Sipariş teslim durumu, faturaya dönüşme oranı takibi,
 • Bütçe kontrolleri,
 • Maliyet dağıtımları,
 • Cari limit kontrolleri,
 • Tedarikçi yetkinlik kontrolleri,
 • Kısa Mesaj (SMS) ve e-Posta bildirimleri,
 • Sipariş dokümanlarının doküman yönetim sistemi üzerinde saklanması.

Depo Süreci

İlgili malzeme kalemleri için depo bakiyelerinin takibinin yapıldığı, depo teslim ve sevk süreçlerinin yönetildiği bir altyapıya sahip olabilirsiniz.

 • Yeni alım sürecinde sarf ya da stok durumlarının izlenmesi,
 • Satın alma talebine istinaden sevk emri oluşturulması,
 • Talep sahibine sevkiyat süreçleri,
 • Sabit kıymet modülü ile entegrasyon,
 • Sabit kıymetler için zimmet takibi,
 • Seri bazlı takip ve barkod basım işlemleri.

Alım Sözleşmeleri

Düzenli alımlar için birim fiyat, değer ya da adet limitli anlaşma tanımlarınızı yapabilirsiniz.

 • Teklif kararına istinaden sözleşme tanımlama ,
 • Talep üzerinden anlaşmaya istinaden sipariş oluşturulması,
 • Sözleşme üzerinden sipariş oluşturulması,
 • Sözleşme tipine göre sipariş kontrolleri, sözleşme bakiye takibi,
 • Fiziki sözleşmelerin doküman yönetim sistemi üzerinde saklanması,
 • Alım sözleşmeleri onay süreçleri,
 • Sözleşme süresi ve bakiyelerine göre periyodik kısa mesaj (SMS) ve e-posta bildirimleri.