SET IT-Head Hunting ekibi 30 yıllık sektör tecrübelerini ve derin kaynak havuzlarını kullanarak hızlı ve nokta atışı yerleştirmeler ile müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Uzun yıllardır BT Sektöründe sayısız proje geliştirmiş, sektör dinamiklerini değiştiren ürünlerin yaratıcısı olmuş, çok farklı teknolojik ihtiyaçlara sahip müşteri portföyünü memnun etmeyi başarmış bir kurum; bu tecrübelerle yoğrulmuş uzman bir IT Dış Kaynak ekibi kurduğunda başarı kaçınılmazdır.

UZMANLIK ALANLARIMIZ

  • Proje Yönetimi
  • Yazılım Geliştirme, Altyapı ve Mimari Çözümler
  • İş Analizi
  • Test Süreçleri
  • DevOps Süreçleri
  • Veritabanı Yöneticileri (Database Admins)
  • Helpdesk Operasyonları 

Dış kaynak uzmanlık ananlarım çerçevesinde sizlere temelde 2 ana alanda hizmet sunuyoruz:

• Seçme ve Yerleştirme
• Performans Yönetimi

Seçme ve Yerleştirme

SET Yazılım, dış kaynak hizmet süreci başlangıcında hizmet verilecek kurumun teknik ve idari yapısını, ihtiyaç duyulan pozisyonun gereksinimlerini ve adaylarda bulunması gereken teknik ve bireysel yeteneklerin neler olması gerektiğini dikkatle inceleyerek kurum ve ilgili pozisyon hakkında bir analiz çalışması ortaya koyar. Bu çalışma neticesinde ortaya çıkan kriter ve anahtar yetenekler, başlatılacak tarama faaliyetlerinin omurgasını oluşturur. 

Tarama faaliyetlerimizde 30+ yıllık yazılım geliştirme ve dış kaynak hizmetleri deneyimimiz süresince oluşturduğumuz özel aday veri tabanımızdan ve çeşitli insan kaynakları platformlarından yararlanılmaktadır. Hizmet verilecek kurum için yapılan analiz çalışması ile pozitif korelasyon gösteren potansiyel adayların ortaya çıkartılmasının ardından, alanında uzman insan kaynakları personellerimizce adaylar ile telefon görüşmeleri ve yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilmekte ve potansiyel adaylar kısa listesi oluşturulmaktadır.

Oluşan bu kısa liste adaylar ile SDLC ve proje yönetim tecrübeleri de olan uzman yöneticilerimiz ikinci tur teknik mülakatlar gerçekleştirmekte ve kurumun ihtiyaçlarına en uygun adayları belirlemektedir. Mülakat sürecinden başarı ile geçen adaylar ile kurum ile paylaşılır ve yerleştirme süreci tamamlanır.

Performans Yönetimi

İhtiyaç sahibi kurumda işe başlayan danışmanlar ile ilişkilerimizin bu danışmanların çalışma hayatları süresince sürekli devam eder olması birinci önceliğimizdir. Bu yapıyı sürdürebilmek adına Set Yazılım dış kaynak hizmetler kapsamında görev alan danışmanları ile düzenli aralıklar ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmekte ve hem personelin hem de kurum yetkililerinin devam eden süreç hakkında geri dönüşlerini almaktadır. Müşteri geri dönüşleri ve danışman motivasyonunun doğru yönetilmesi, müşterimiz ile danışmanımız arasındaki bağın güçlü olmasına olanak vermektedir.